Dosya Adıİşlem
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslarİndir
Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esaslarıİndir
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslarİndir
TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esaslarıİndir
TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliğiİndir