Erasmus+ Programı 2018 Teklif Çağrısı yayımlanmış olup, Ulusal Ajans Başkanlığı
(http://www.ua.gov.tr/programlar/teklif-%C3%A7a%C4%9Fr%C4%B1lar%C4%B1) sayfasından erişilebilmektedir. 

Teklif Çağrısı ile duyurulan Erasmus+ projeleri için son başvuru tarihleri de ilgili sayfada yer almaktadır.