Değerli Proje yürütücülerimiz,

Proje süreçlerinde aşağıdaki konulardaki hassasiyetinizin önem taşıdığını belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

BAP Koordinatörlüğü

İHTİYAÇ TALEPLERİ

Proje süresinin bitiş tarihinden 30 gün önce BAP otomasyon sistemi, projeyle ilgili ihtiyaç taleplerine otomatik olarak kapanmaktadır. Her tür talebin proje sürelerinin bitiminden en az 30 gün öncesine kadar BAP otomasyon sistemine girişinin yapılarak BAP Birimine iletilmiş olması gerekmektedir.

Satınalma süreci proje bitimine yakın bir süre içerisinde başlasa dahi, proje süresi bittikten sonra hiçbir şekilde ödemesi yapılmayacaktır. Bu şekilde sonlanma potansiyeli olan projelerde ihale süreci Koordinatörlüğümüzce başlatılmayacaktır.

YOLLUKLAR

Proje süresi içerisinde yapılan yolluk görevlendirmelerine ait ödeme evraklarının proje bitiş tarihinden en geç 1(bir) ay önce hazırlanarak BAP Birimine teslim edilmesi ve ödemesinin yapılması gerekmektedir. Projenin bitiş tarihinden sonra yapılacak bildirimlerin ödemesi yapılmayacaktır.

EK SÜRE TALEPLERİ

Proje bitiş tarihinden en geç 1(bir) ay önce gerekçeli ek süre isteminde bulunulabilir. Aksi takdirde ek süre talepleri kabul edilmeyecektir. 

GELİŞME RAPORU ve SONUÇ RAPORU TESLİM SÜRELERİ

Proje gelişme raporu ve sonuç raporu tarihlerinin öngörülen teslim süreleri aşıldığında sözleşmede belirtilen yaptırımlar uygulanmak zorunda kalınabilecektir.