İhtiyaç Formları

İhtiyaç Formu (Doğrudan Temin 43000TL ve altı alımlar) (İhtiyaç formu bap takip sisteminde hazırlanacaktır)

İhtiyaç Formu (Pazarlık Usulü 43000TL üstü alımlar) (İhtiyaç formu bap takip sisteminde hazırlanacaktır)

 

Ön Ödeme (Mal ve Hizmet Alımları)

Dosya Adıİşlem
İş Avansı Başvurusu ve İşlemleriİndir
İş Avansı Başvuru Formuİndir
Kredi Talepnamesiİndir
Mutemet Bilgi Formuİndir
Mutemet Teklif Formu (Üst Yazı)İndir

 

Harcama Pusulası

Dosya Adıİşlem
Harcama Pusulasıİndir

 

Teknik Şartname Hazırlamaya İlişkin Rehber

Dosya Adıİşlem
Teknik Şartname Hazırlarken Uyulması Gereken Kurallarİndir

 

Fatura İçin Bilgiler

BİRİMİMİZ ADINA KESİLECEK FATURALAR İÇİN BİLGİLER:
ALICI: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
VERGİ NUMARASI: 815 049 46 08
VERGİ DAİRESİ: Maltepe Vergi Dairesi/Ankara
Not: İrsaliyeli faturalar için düzenlenme saati yazılması zorunludur.

Dış Kaynaklı Projelere Ait Vergi Numaraları

TÜBİTAK -SANTEZ PROJELERİ……….: 0700563933

KALKINMA AJANSI PROJELERİ………: 0700563925

TAGEM PROJELERİ…………………………: 0700563917

GENÇLİK VE SPOR BAK. PROJELERİ : 0700563940

KÜLTÜR BAKANLIĞI PROJELERİ…… : 0700563974

AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ…………..: 0700563958

Hizmet Alımı Teslim Tutanağı

Hizmet Alımı Teslim Tutanağı

 

Malzeme Teslim Tutanağı

Malzeme Teslim Tutanagi