Dosya Adıİşlem
KBP İhale Esasları (2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)İndir
Kalkınma Bakanlığı Projelerinde Talep Yaparken Kullanılacak Harcama Kodları ve Açıklamalarıİndir
Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde KBP İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller (2010)İndir