ERASMUS+

 PROJE TÜRLERİ

  • Ülke Merkezli Projeler
  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
    • Okul Eğitimi
    • Mesleki Eğitim
    • Yükseköğretim
    • Yetişkin Eğitimi
    • Gençlik Değişimleri
    • Avrupa Gönüllü Hizmeti
    • Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

 

  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
    • Stratejik Ortaklıklar
    • Okul Eğitimi
    • Mesleki Eğitim
    • Yükseköğretim
    • Yetişkin Eğitimi
    • Gençlik

 

  • KA3 Politika Reformlarına Destek
    • Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

 

  • Merkezi Projeler

 

  • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
    • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları
    • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi
    • Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi

 

  • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
    • Bilgi Ortaklıkları (TR, EN)
    • Sektörel Beceri Ortaklıkları (TR, EN)
    • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)
    • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)

 

  • KA3 Politika Reformlarına Destek
    • Sivil Toplum İşbirliği (EN)
    • Geleceğe Yönelik Girişimler
    • Naric Çağrısı
    • Jean Monnet

 

  • Spor Destekleri
    • İşbirliği Ortaklıkları
    • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri