ERASMUS+

 PROJE TÜRLERİ

 • Ülke Merkezli Projeler
 • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Okul Eğitimi
  • Mesleki Eğitim
  • Yükseköğretim
  • Yetişkin Eğitimi
  • Gençlik Değişimleri
  • Avrupa Gönüllü Hizmeti
  • Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

 

 • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
  • Stratejik Ortaklıklar
  • Okul Eğitimi
  • Mesleki Eğitim
  • Yükseköğretim
  • Yetişkin Eğitimi
  • Gençlik

 

 • KA3 Politika Reformlarına Destek
  • Yapılandırılmış Diyalog: Gençler ve Gençlik Alanında Karar Alıcılar Arasında Toplantılar

 

 • Merkezi Projeler

 

 • KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
  • Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları
  • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Derecesi
  • Yüksek Lisans Öğrencileri için Kredi Garantisi

 

 • KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişim için İşbirliği
  • Bilgi Ortaklıkları (TR, EN)
  • Sektörel Beceri Ortaklıkları (TR, EN)
  • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)
  • Yükseköğretim Alanında Kapasite Geliştirme (TR, EN)

 

 • KA3 Politika Reformlarına Destek
  • Sivil Toplum İşbirliği (EN)
  • Geleceğe Yönelik Girişimler
  • Naric Çağrısı
  • Jean Monnet

 

 • Spor Destekleri
  • İşbirliği Ortaklıkları
  • Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinlikleri