Dosya Adıİşlem
Online Proje Takip Sistemi Klavuzuİndir
EK-1 Proje Hazırlama Klavuzuİndir
EK-2 Proje Başvuru Formuİndir
EK-3 Proje Başvuru Dosyası Kontrol Listesiİndir
EK-4 Hakem Değerlendirme Formuİndir
EK-5 Proje Önerisi PDG Raportör Formuİndir
EK-6 Proje Önerisi PDG Değerlendirme Formuİndir
EK-7 Proje Önerisi BAP Komisyon Raportörü Formuİndir
EK-8 Proje Destekleme Sözleşmesiİndir
EK-9 Gelişme Raporu Formuİndir
EK-10 Gelişme Raporu Değerlendirme Formuİndir
EK-11 Sonuç Raporu Formatıİndir
EK-12 Sonuç Raporu Değerlendirme Formuİndir
EK-13 Hızlandırılmış Destek Projesi (HDP) Uygulama İlkeleriİndir
EK-14 Öğrenci Odaklı Proje (ÖOP) Uygulama İlkeleriİndir
EK-15 Lisansüstü Tez Projesi (LTP) Uygulama İlkeleriİndir