Dosya Adıİşlem
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikİndir
Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller (2010)İndir
BAP İhale Esasları (2003/6554 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)İndir
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunuİndir