Twitter

Online Proje Başvurusu Hakkında - bap.ankara.edu.tr/?p=1630

About a year ago · reply · retweet · favorite

Arşiv

TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği
TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projelerin Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları
TÜBİTAK ve Türk Patent Enstitüsü İşbirliğinde Gerçekleştirilen Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Esasları
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) Kapsamındaki Projelere İlişkin İdari ve Mali Esaslar