23
03
2016

TÜBİTAK VE SANTEZ PROJELERİNDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN SGK KAPSAMINA ALINMASI

Posted By :
Comments : Off

TÜBİTAK ve SANTEZ PROJELERİNDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN SGK KAPSAMINA ALINMASI

 

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Mart 2016 itibariyle yürürlüğe girmek üzere 26/02/2016 tarih ve 29636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu kapsamda;

(1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde “staja tabi tutulan öğrenciler” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler” ibaresi eklenerek TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde görevli ve herhangi bir kurumda çalışmayan bursiyerlerin özel sigortalılar kapsamına alınması sağlanmıştır.

 

(2) 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyerlerin sigortalılık başlangıç tarihi, projeye dahil olma tarihi olarak belirlenmiştir.

 

(3) 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan “mesleki eğitime veya staja” ibaresi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak göreve” şeklinde değiştirilerek bursiyeler için ödenecek burs tutarlarının prime esas kazanç olarak dikkate alınması amaçlanmıştır.

 

(4) 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrası (e) bendinde yer alan “bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler için projenin yürütüldüğü kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve üniversiteler” ibaresi eklenerek projelerde görevli bursiyerler için ödenecek iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası ile genel sağlık sigortası ödeme yükümlüsü belirlenmiştir.

Bu kapsamda, üniversite ve diğer yürütücü kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek uygulamada; sigorta başlangıcı yapılmayan bursiyerlere herhangi bir ödeme yapılmaması önem arz etmektedir.

 

Mart 2016 ayı bursiyer ödemelerinin yapılabilmesi için TÜBİTAK, SANTEZ ve diğer kamu kurumlarınca desteklenen araştırma projesi yürüten Öğretim Elemanlarımızın aşağıdaki linkten erişilebilen Bursiyer SGK Bilgi Formunu doldurarak ekine bursiyer öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisini ekleyerek 25 Mart 2016 günü mesai bitimine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırması gerekmektedir. Bundan sonraki süreçlerde de yeni başlatılan TÜBİTAK Projeleri veya mevcut projelere dahil edilen yeni bursiyerler için de bu formun bursiyerliğin başlamasından en geç üç gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca devam eden aylarda bursiyer ödemelerinin düzenli olarak yapılabilmesi için TÜBİTAK ve SANTEZ Burslu Öğrenci Bilgi Formunun her ayın 5 ine kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine ulaştırılması gerekmektedir. Sigorta işlemleri nedeniyle her ayın 5 ine kadar Burslu Öğrenci Bilgi Formu gelmeyen bursiyerlerin ödemeleri yapılamayacağından proje yürütücüsü olan öğretim elemanlarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir.

İlgili Kanun hükümlerine göre bundan sonraki süreçlerde takvime uygun olarak bildirim yapılmayan bursiyerler için herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle, varsa önceki aylardan bursiyer ödemesi yapılmayan bursiyerlere yönelik olarak 25 Mart 2016 tarihine kadar başvuru yapılması durumunda bir defaya mahsus kalan alacakları ödenebilecektir.

BAP Koordinasyon Birimi

Bursiyer_Bilgi_Formu_AU

TÜBİTAK ve SANTEZ PROJELERİ BURSİYERLERİ İÇİN TAHAHHÜTNAME

TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri bursiyerleri için ayrılma formu

Sağlık hizmeti alan bursiyerler için tahahhütname

Sağlık hizmeti almayan bursiyerler için tahahhütname

 

Yazar Hakkında
Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Web Sayfası Yöneticisi