04
08
2015

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Posted By :
Comments : Off

SAYP

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı SAYP; Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından 2011 yılı Ekim ayında hayata geçirilmiş, 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda 20 Temmuz 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi – SSM ve ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, ROKETSAN ve TAİ arasında imzalanan protokolle Ankara Üniversitesi de ODTÜ ve Gazi Üniversitesi’nin ardından programa dâhil olmuştur. Program kapsamında protokole imza atan şirketlerde çalışıp Ankara Üniversitesi’nde bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı personelin lisans üstü tezi “Araştırma Projesi” şeklinde şekillendirilecek ve yürütülecektir.

Programa ilişkin bazı bilgiler aşağıda verilmiş olup, gelişmeler daha sonra detaylı olarak üniversitemiz Öğretim Elemanları ile paylaşılacaktır.

AMAÇ

  1. Savunma sanayi sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve SSM’nın yönlendirmesiyle, savunma sanayi şirketleri ile üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi,
  2. Savunma sanayi şirketlerinde çalışanlar tarafından üniversitelerde yapılan lisansüstü tezlerin, şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik olacak şekilde yapılandırılması ve savunma sanayi sektörünün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi,
  3. Lisansüstü eğitim alacak olan öğrencilerin, savunma sanayi şirketleri tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilmesidir.

UYGULAMA ESASLARI

  1. SAYP kapsamında lisansüstü eğitim alan öğrenciler, işbirliği yapılan savunma sanayi kuruluşları tarafından istihdam edilir. 2. Araştırmacılar, protokollerle belirlenen alanlarda ve koşullarda ilgili sanayi kuruluşunda görev yaparken üniversitelerde eğitimlerini sürdürürler.
  2. Araştırmacılar, vaktinin bir bölümünü eğitim aldıkları üniversitede, diğer bölümünü ise ilgili sanayi kuruluşunda geçirirler.
  3. Araştırmacıların lisansüstü tez konuları, üniversite öğretim üyeleri ve ilgili sanayi kuruluşlarının yetkilileri tarafından ortaklaşa belirlenir ve yönetilir.

SAYP SÜRECİ

resim1